TU/e Recharged

Het ontwerp voor het TU/e recharged gebouw is het eind ontwerp dat de bachelor studies, de Magnus Opus zogezegd, afrondt. Dit ontwerp ging gepaard met een onderzoek dat het resultaat van het ontwerp heeft aangevuld en heeft bijgedragen aan weloverwogen beslissingen in het ontwerpproces.

Uit het uitgevoerde onderzoek kon worden geconcludeerd dat er geen consensus bestaat over stille architectuur, maar dat verschillende begrippen en concepten zijn gekoppeld aan dit begrip. Daarnaast vormden de theorie- en ontwerpprincipes van de Bossche School een kader om het ontwerp te sturen, hoewel ook hier er geen directe correlatie tussen het begrip en de Bossche School kon worden gevonden. Er werd geconcludeerd dat deze theorie het ontwerpproces zou kunnen helpen, waarbij ook rekening moest worden gehouden met de context van het gebouw en dus eventuele aanpassingen van de principes van de Bossche School.

Het uiteindelijke ontwerp voor de ruimtes in het gebouw was gebaseerd op drie verschillende principes: natuur, licht en verhoudingen. Voor de natuur zijn waar mogelijk zichtlijnen gecreëerd naar de natuur rondom het gebouw. Voor licht werd het contrast tussen donker en licht en de verschillende lichtomstandigheden gebruikt om de beweging in het gebouw te sturen en specifieke ervaringen binnen een bepaalde ruimte te creëren. Tot slot werd voor de verhoudingen de theorie van Dom Hans van der Laan, ook wel de Bossche School genoemd, gebruikt om de specifieke dimensies en relaties tussen verschillende elementen in het volledige gebouw te ontwerpen. Enkele andere belangrijke ontwerpelementen in het gebouw zijn het gevelsysteem, de materiaalkeuze en de draaiende deuren in de expositieruimte. Ten slotte werd aandacht besteed aan het creëren van zo minimalistisch mogelijke details. Dit alles is gedaan om een ​​gebouw voor de studenten en medewerkers van de TU/e te creëren waar mensen tot rust komen en na kunnen denken over lichaam en geest, waar stilte en rust de gemeenschappelijke factor zijn, en waar het opladen centraal staat.